MUDr. Matěj Patzelt

Matěj Patzelt

Absolvent 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), nyní pracuje jako plastický chirurg na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V současnosti dokončuje doktorát v oboru Lékařské biofyziky na 3. LF UK. Kromě klinické a vědecké práce se také na 3. LF UK věnuje výuce budoucích lékařů. Již téměř 10 let na této fakultě vyučuje anatomii, která je nezbytným základem pro práci chirurga.

Doktor Patzelt je také autorem více než desítky odborných publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, řešitel několika grantových projektů a autor více než třiceti odborných přednášek, které uvedl například v Londýně, Dubaji, Berlíně, Istanbulu, Ženevě, Lausanne, nizozemském Leidenu nebo ve francouzském Ruen.

Je také držitelem mnoha ocenění v Čechách i v zahraničí, např. Ceny Karla Weignera, Mimořádné ceny děkana 3. LF UK nebo Ceny Josefa Hlávky.

Mezinárodní zkušenosti získal na odborných stážích na Taiwanu, v Maďarsku, Bulharsku nebo Mexiku. V březnu 2018 se účastnil jako lékař humanitární mise v české nemocnici v africké Keni.

Každý rok se účastní nespočtu konferencí a workshopů v Čechách i zahraničí tak, aby svým klientům a pacientům mohl nabídnout nejnovější postupy a technologie v řešení jejich obtíží.