MUDr. Vlastimil Víšek

Odborná kvalifikace:

  • 1982 atestace 1.stupně z oboru chirurgie
  • 1988 atestace 2.stupně z oboru plastická chirurgie
  • 1987 kandidát lékařských věd (CSc)

Licence od ČLK pro lékařskou praxi v oboru chirurgie a plastická chirurgie
Držitel diplomu celoživotního vzdělávání udělené ČLK
Licence od ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru plast. chirurgie
Soudní znalec – obor zdravotnictví, odvětví chirurgie, specializace – plastická chirurgie

Odborné stáže:

Petrohrad, Londýn, Rotterdam, Vídeň, Valkenburg, New York, San Francisco, San Diego, Apt

Publikační činnost:

Autor nebo spoluautor 45 odborných přenášek a publikací v jazyce českém, ruském a anglickém, autor několika stovek osvětových článků a příspěvků do různých časopisů, televizních a rozhlasových pořadů.