Naši lékaři

Aneta Krajcová

MUDr. Aneta Krajcová

Primářka CAN CLINIC v Praze MUDr. Aneta Krajcová je mezi klienty oblíbená zejména díky naprosto upřímnému, vysoce profesionálnímu přístupu. Její smysl pro vnímání osobnosti pacienta a jeho vnitřní krásy, příjemné a laskavé vystupování je zejména v oboru plastické a estetické chirurgie velmi podstatné. MUDr. Aneta Krajcová  se jako jedna z mála plastických chirurgů velmi intenzivně věnuje a současně vzdělává v nejnovějších technikách zejména estetické a miniinvazivní chirurgie tak, aby mohla svým klientům nabídnout nejefektivnější řešení jejich přání. Díky svým znalostem se podílí na místních, ale i prestižních mezinárodních kongresech jako přednášející (Londýn, Monaco, Paříž, Řím, Berlín, Moskva, Kyjev, Uzbekistán atd.).

MUDr. Aneta Krajcová  je hlavním školitelem v ČR pro švýcarskou firmu Institut Hyalual – omlazení pokožky tzv. procesem redermalizace, a působí jako expertní poradce a odborník pro firmu Beauty Expert Korea v niťovém liftingu obličeje a obočí a plazmaterapii. Jako jediný plastický chirurg v ČR provádí oddálení plastiky horních víček pomocí speciální miniinvazivní techniky niťového browliftingu.

Velké zkušenosti získala i na poli chirurgie ruky a rekonstrukční chirurgie, kdy pomáhala a pomáhá zejména ženám po rakovině prsu. V rekonstrukční chirurugii bylo jejím působištěm největší centrum pro pacientky s karcinomem prsu v nemocnici Na Bulovce pod vedením docenta MUDr. Jana Měšťáka, CSc. a prestižní klinika v německém Heidelbergu Ethianum prod vedením profesora Dr. Güntera Germanna.

MUDr. Aneta Krajcová se specializuje na plasticko-estetické výkony v obličeji – plastika víček, facelifting, plastika nosu, neinvazivní obnovu pleti tzv. redermalizací a  plastické operace prsou, provádí také unikátní druh liposukce s asistenci radiofrekvenční energie /Body-Tite, In Mode, RFAL/.

Matěj Patzelt

MUDr. Matěj Patzelt

Absolvent 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), nyní pracuje jako plastický chirurg na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V současnosti dokončuje doktorát v oboru Lékařské biofyziky na 3. LF UK. Kromě klinické a vědecké práce se také na 3. LF UK věnuje výuce budoucích lékařů. Již téměř 10 let na této fakultě vyučuje anatomii, která je nezbytným základem pro práci chirurga.

Doktor Patzelt je také autorem více než desítky odborných publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, řešitel několika grantových projektů a autor více než třiceti odborných přednášek, které uvedl například v Londýně, Dubaji, Berlíně, Istanbulu, Ženevě, Lausanne, nizozemském Leidenu nebo ve francouzském Ruen.

Je také držitelem mnoha ocenění v Čechách i v zahraničí, např. Ceny Karla Weignera, Mimořádné ceny děkana 3. LF UK nebo Ceny Josefa Hlávky.

Mezinárodní zkušenosti získal na odborných stážích na Taiwanu, v Maďarsku, Bulharsku nebo Mexiku. V březnu 2018 se účastnil jako lékař humanitární mise v české nemocnici v africké Keni.

Každý rok se účastní nespočtu konferencí a workshopů v Čechách i zahraničí tak, aby svým klientům a pacientům mohl nabídnout nejnovější postupy a technologie v řešení jejich obtíží.

Adriana Brandejsová

MUDr. Adrianna Brandejsová

MUDr. Adrianna Natalie Brandejsová je absolventkou III lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2013 se specializuje v oboru plastické chirurgie a estetické medicíny. V rámci neinvazivních zákroků je expertkou na plazmaterapii a její kombinované techniky, využití kmenových buněk z tukové tkáně, aplikuje injekční výplně a botulotoxin, věnuje se laserové terapii, niťovému liftingu a dermatokosmetice.

Díky aktivní účastí na kongresech a seminářích má přehled o nejnovějších metodách neinvazivního liftingu obličeje a speciálních technikách obnovujících kolagen v kůži.